😃 GRATIS PERSOONLIJKE VIDEOBOODSCHAP BIJ ELKE HAPPY DAY BOX 😃

Servicevoorwaarden

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Happy Cheatday. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Happy Cheatday. Happy Cheatday biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.


Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, ga je akkoord met onze "Service" en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid. hiernaar verwezen en/of beschikbaar via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.


Lees deze Servicevoorwaarden aandachtig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heb je geen toegang tot de website of maak je geen gebruik van services. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.


Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. De meest recente versie van de Servicevoorwaarden kan op elk moment op deze pagina bekeken worden. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.


SECTIE 1 - Online winkel voorwaarden

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart je dat je ten minste meerderjarig bent in jouw staat of provincie, of dat je meerderjarig bent in jouw staat of provincie en dat je ons toestemming hebt gegeven aan jouw minderjarige personen om deze site gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel, noch mag je bij het gebruik van de Service wetten in jouw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyright wetten).

Je mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard overbrengen.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw Services.

SECTIE 2 - Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

Je begrijpt dat jouw inhoud (exclusief creditcard gegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcard Informatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, gebruik van de Service, of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt aangeboden, te verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


SECTIE 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te volgen.

SECTIE 4 - Wijzigingen in de service en prijzen

Prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - Producten of diensten (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van jouw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of product prijzen kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door jou is gekocht of verkregen, aan jouw verwachtingen voldoet, of dat fouten in de Service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - Nauwkeurigheid van facturering en accountinformatie

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

Je stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en account informatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. Je stemt ermee in om jouw account en andere informatie, inclusief jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we jouw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Lees ons Retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - Optionele hulpmiddelen

We kunnen je toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben noch enige controle of input hebben.

Je erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of voortvloeiend uit jouw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door jou van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de betreffende externe aanbieder(s).

Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aan via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.


SECTIE 8 - Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en zijn niet aansprakelijk of aansprakelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband met websites van derden. Lees aandachtig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


SECTIE 9 - Gebruikers opmerkingen, feedback en andere inzendingen

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen of zonder een verzoek van ons verzendt, stuur je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), ga je ermee akkoord dat we te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die je ons doorstuurt, zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins op elk medium kunnen gebruiken. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die we naar eigen goedkeuren onwettig, aanstootgevend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend vinden of het intellectuele eigendom van deze partij of deze Servicevoorwaarden schendt. .

Je stemt ermee in dat jouw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je stemt er verder mee in dat jouw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kan beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.


SECTIE 10 - Persoonlijke informatie

Jouw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Zie ons privacybeleid.


SECTIE 11 - Fouten, onjuistheden en omissies

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je jouw bestelling hebt ingediend) .

We zijn niet verplicht informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Er moet geen specifieke update- of verversings datum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.


SECTIE 12 - Verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het  verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, disparage, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van verboden gebruik.


SECTIE 13 - Afwijzing van garanties; Beperking van de aansprakelijkheid

We kunnen niet garanderen, vertegenwoordigen of garanderen dat jouw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

Je gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan jou.

Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die aan je worden geleverd via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor jouw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Onze medewerkers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van een van de services of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de service of inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang toegestaan ​​door de wet.


SECTIE 14 - Vrijwaring

Je stemt ermee in DrawPad, partners, directeuren en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde als gevolg van of voortkomend uit jouw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing bevatten, of jouw schending van enige wet of de rechten van een derde.

SECTIE 15 - Deelbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, is deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - Beëindiging

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat je onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer je stopt met het gebruik van onze site.

Als je naar ons eigen oordeel faalt, of als je vermoedt dat je hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan je toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden geweigerd.

SECTIE 17 - Volledige overeenkomst

Het nalaten van ons om enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden opgevat tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij je Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten.

SECTIE 19 - Wijzigingen in de servicevoorwaarden

Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goedkeuring een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - Buitengewone omstandigheden
Happy Cheatday is bevoegd tijdens buitengewone omstandigheden tijdelijk geen boxen te leveren, mocht dit een gevaar vormen voor de bezorgers. In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.

SECTIE 21 - Afleveradres 
Als plaats van levering geldt het adres dat door de opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. Happy Cheatday kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door opdrachtgever.

SECTIE 22 - Bezorgtijden 
Standaard bezorgingen vinden plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Er wordt niet bezorgd op zondagen.

Happy Cheatday behoudt zich het recht voor om af te wijken van bovengenoemde levertijden. Bij uitloop van deze tijd en door vertraging en/of calamiteiten zal Happy Cheatday op werkdagen contact met u opnemen.
Producten worden bij bedrijven afgeleverd aan de receptie. Happy Cheatday is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten producten niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden in verband met afwezigheid van ontvanger of sluiting van het bedrijf, dan is dit voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer tracht de producten op een nabijgelegen adres te bezorgen en hier een bericht over achter te laten. Indien het niet mogelijk is om producten op een nabijgelegen adres te bezorgen, dan worden producten weer meegenomen en indien mogelijk zal er een nieuwe bezorgafspraak worden gemaakt. Happy Cheatday boxen worden hierna 24 uur bewaard.

Dit geldt niet voor de zaterdag. Nabezorgen vindt alleen plaats in overleg met de opdrachtgever en de kosten die hieraan zijn verbonden zullen in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

SECTIE 23 - Contactinformatie

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar info@happycheatday.nl worden gestuurd

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Vind

Je winkelmand is leeg
Nu shoppen